Servis

KËRKONI OFERTË PËR SERVIS DHE PJESË REZERVË

    PJESËT REZERVË

    PEUGEOT origjinal pjesë këmbimi për cilësinë e tij plotësisht korrespondojnë me pjesët që janë të instaluar në makinën tuaj gjatë prodhimit dhe të cilat janë prodhuar në përputhje me standardet e prodhuesit.

    Në mënyrë që PEUGEOT-i juaj të jetë në formë si në ditën e parë është e domosdoshme që pjesët e këmbimit të jenë të njëjtës cilësi sikurse pjesët e montuara në prodhim.

    Për të gjitha pjesët e këmbimit të PEUGEOT është siguruar garancia deri në një vit dhe ndërrimi gratis, nëse ata janë të montuara në një shërbim të autorizuar të rrjetit PEUGEOT. Automjeti juaj meriton kujdesin e duhur!

    Për më shumë informacion, kontaktoni Mercom Company si përfaqësues i Peugeot për Kosovë ose  dërgoni e-mail në: info@peugeot-ks.com