208

208

208

Regjenerimi i stilit PEUGEOT 208 është i ristilizuar. Kjo limuzinë kompakte e brezit të ri josh me stilin e saj të caktuar, të guximshëm dhe shumë sportiv. Lejoni që karakteri i saj të shpërfaqet plotësisht dhe nisuni për rrugë të mbushur me energji.

3 ARSYE PËR ZGJEDHJËN E PEUGEOT 208

TËRHEQJA MAGNETIKE

Në shikim të parë, PEUGEOT 208

josh me stilin e tij të ri, i cili është më i vendosur, më i guximshëm dhe shumë sportiv.
Identiteti i ri i dritës transformon në mënyrë vizuele makinën,  e bën atë më të gjerë, më dinamike dhe më të bukur në rrugë dhe ju fton të uleni pranë timonit.

NGASJA INTUITIVE DHE EMOCIONUESE

Brendia cilësore dhe e sifistikuar e PEUGEOT 208 mundëson që të gjitha funksionet të jenë të kapshme dhe përdorimi i tyre me ndihmën e PEUGEOT-Cockpit.
Atë e bëjnë kompakt timoni,intrument  tabela në lartësi të shikimit dhe ekrani i madh në kontakt, kështu që PEUGEOT-Cockpit krijon ndjenjën  simulative, instiktive të ngasjes.

EFIKAS DHE I SIGURT

Kompaktësia, komoditeti, aerodinamizmi dhe lidhja tokësore e PEUGEOT krijojnë sintezën e përsosur ndërmmjet konforit dhe mbajtjes në rrugë.
Të lidhura me pajisjet e reja teknologjike dhe me gamën e gjerë të motërve PureTech dhe dizel BlueHDi të brezit të ri të cilët kënaqin normën Euro 6 në Evropë, këto cilësi plotësohen me performancat e shkëlqyeshme dhe me kursim gjatë përdorimit që krijon vlera referente në
segment.

PEUGEOT 208 gjithashtu është i pajisur me ndërruesin e ri automatik të shpejtësisë EAT6 i cili mundëson kalime të shumëfishta, të shpejta dhe rrjedehshme dhe kështu përforcon  ndjenjat e ngasjes.