Boxer

Boxer

Boxer

Më shumë se mjet i zakonshëm tarnsporti, Peugeot Boxer është i dizajnuar posaçërisht për punën tuaj, sepse bashkon vozitjen e tjeshtë dhe pajisjen e thjeshtë.

4 ARSYE PËR ZGJEDHJËN E PEUGEOT Boxer

CILËSIA

Për të siguruar një nivel të lartë të cilësisë, Peugeot Boxer ishte testuar  në mbi 4,000,000 km testim simulimi për 3 vjet për shkak të besueshmërisë maksimale të motorëve të tij, madje edhe 500,000 cikle të hapjes së dyerve e kanë optimizuar qëndrueshmërinë e tyre.

KAPACITETI I MADH

Peugeot Boxer është në dispozicion në disa versione, sipas peshës maksimale të lejuar *: deri në 3.5 ton (3.0 t, 3.3 t dhe 3.5 t) dhe mbi 3.5 ton.

VËLLIMI I DOBISHËM

Boxeri, furgoni van dhe van, është në dispozicion madje në shtatë versione të karoserisë  me shtatë vëllime të dobishme që variojnë nga 8 m3 (versioni L1H1) deri në 17 m3 (versioni L4H3), duke e bërë atë lider në segmentin e tij. Ngarkesa dhe vendosja e barrave në Peugeot Boxer janë veçanërisht të thjeshta falë: gjerësisë së hapësirës së ngarkesës prej 1.87 m, përkatësisht gjerësisë ndërmejt koshave prej  1.42 m; lartësisë së pragut të ngarkesës prej 493 deri në 602 mm, e cila është ndër më të ulëtat në treg me mundësinë e uljes shtesë prej 7 cm me opsionin e varjes së pasme pneumatike; hapjes së dyerve të pasme në një kënd prej 96 ° me mundësinë e hapjes deri në 180 ° të plotë dhe me tërheqjen e një levëje të veçantë, në madje 270 ° (opsionale) dhe dyerve rrëshqitëse anësore në një ose të dy anët e automjetit

HILL DESCENT CONTROL

HIll Descent Control *, ju mundëson automatikisht të ruani një shpejtësi nën 30 km / h në pjerrtësin më shumë se 8%, pa përdorimin e frenave. Sistemi automatikisht çaktivizohet sapo shoferi të përshpejtohet mbi 30 km / h.

FLEKSIBILITETI

Falë varianteve të ndryshme të karrocerisë, vëllimit dhe kapacitetit të ngarkesës, një përzgjedhjeje të gjerë të standardeve dhe aksesorëve, Peugeot Boxer-i juaj  do t’ju përgjigjet të gjitha kërkesave të biznesit tuaj.